skip to Main Content
Stortveblad
Listera ovata
Stortveblad er en sjelden orkide i Østfold, men er ellers ikke uvanlig her i landet. Den vokser i kalkholdig, fuktig skog, og kan bli inntil 50 cm høy. De to motsatte bladene som står et stykke oppe på stengelen, er et typisk kjennetegn.
Blomstene er små og gule, og medvirker til at arten er lett å overse. I vårt distrikt er stortveblad bare funnet et par steder, og på ett av stedene vokser den på skjellsand. Bestandene er små, og voksestedene er truet av gjengroing, slik at arten er sårbar her hos oss.