skip to Main Content
Småtveblad
Listera cordata
Småtveblad er som navnet antyder en av våre små orkideer, og blir 5-20 cm høy. For å finne den må en lete i fuktig, og gjerne forholdsvis næringsfattig barskog, men siden den er så liten er den svært lett å overse.
Småtveblad er vanlig i høyereliggende, moserike og kalkfattige barskoger i Norge, men vokser noe noe mer spredt vårt distrikt. Det virker også som om den er noe mer krevende når det gjelder voksested her sammenlignet med mer høyereliggende strøk.