skip to Main Content
Småtveblad
Listera cordata
Småtveblad er som navnet antyder en av våre små orkideer, og blir 5-20 cm høy. For å finne den må en lete i fuktig, og gjerne forholdsvis næringsfattig barskog, men siden den er så liten er den svært lett å overse.
Småtveblad er vanlig i høyereliggende, moserike og kalkfattige barskoger i Norge, men vokser noe noe mer spredt vårt distrikt. Det virker også som om den er noe mer krevende når det gjelder voksested her sammenlignet med mer høyereliggende strøk.
Back To Top