skip to Main Content
Smalmarihand
Dactylorhiza majalis sphagnicola
Dette er en av de mer sjeldne orkideene i distriktet, og er bare funnet på grasmyrer i Fjella-området, dvs. i skogsområdene vest for Haldenvassdraget, i Marker og Rakkestad.
Men her er denne flotte orkideen ikke uvanlig, og enkelte år kan en finne myrer som er rødfarget av smalmarihand. Den skilles lett fra flekkmarihand ved at bladene mangler flekker. Men ellers kan smalmarihand være nokså variabel, og artsbestemmelsen har skapt mye hodebry for botanikerne.