skip to Main Content
Skogmarihand
Dactylorhiza fuschii
Skogmarihand er noe større og kraftigere enn flekkmarihand, iblant 50-70 cm høy. Artsgrensene mellom de to artene er noe flytende, så det kan være vanskelig å skille dem fra hverandre.
Et viktig kjennetegn er at det nederste stengelbladet hos skogmarihand er bredt og butt, i motsetning til flekkmarihands spissere blad. Ofte er blomsten hos skogmarihand noe mer rød, og det er også noen små forskjeller i blomstens bygning hos de to artene. Skogmarihand er mer krevende enn flekkmarihand når det gjelder voksested. Den vil gjerne ha litt kalk i jorda, og finnes oftest i frodig og gjerne noe fuktig skog, men unngår myr, der flekkmarihand vokser.