skip to Main Content
Rødflangre
Epipactis atrorubens
Rødflangre er en vakker og staselig orkide med rødbrune blomster i et langt aks. Den kan bli opptil en halvmeter høy, og vokser på kalkrik, tørr jord. Rødflangre opptrer spredt i det meste av Norge, men er sjelden i Østfold. På skjellsandbankene ved Kolbjørnsviksjøen vokser den i store mengder.
Den er også funnet på Nordre Fort ved Ørje og et par andre steder i distriktet. Den kan lett forveksles med den nære slektningen breiflangre. Som mange andre orkideer produserer den masse små, lette frø som lett spres med vinden, men sjansen for at de skal havne på et egnet voksested er nok svær liten.