skip to Main Content
Rød skogfrue
Cephalanthera rubra
Rød skogsfrue er den vakreste av alle orkideene hos oss, og også den mest sjeldne. Den er bare funnet svært fåtallig ett sted her, på en skjellsandbanke i nærheten av Kolbjørnsviksjøen i Aremark. En kan bare håpe at arten overlever og greier å bevare en levedyktig bestand.
Rød skogsfrue vokser noen få steder på Østlandet, og er en av to orkideer i vårt distrikt som er fredet etter naturmang-foldloven. Den står på den nasjonale rødlista i kategorien truet. Orkidéenes frø er svært små og kan lett fraktes av sted med vinden, men de er avhengige av å finne en sopp-partner for å vokse opp. Dette er eksempel på symbiose, dvs. et samliv mellom to arter der begge har nytte av forholdet.