skip to Main Content
Nattfiol
Platanthera bifolia
Nattfiol er en av våre mest kjente og kjære orkidéer, ikke minst på grunn av den gode duften til blomstene. Navnet er noe misvisende, da dette slett ikke er noen fiol, blomstene har orkidéenes typiske kjennetegn. Dette er den vanligste orkideen mange steder i vårt distrikt.
De to motsatte bladene helt nederst ligner på bladene til liljekonvall. På grunn av gjengroing i kulturlandskapet er denne arten blitt stadig mer sjelden, men fortsatt finnes gode bestander i områdene langs Haldenvassdraget. Nattfiol vokser på skogsenger, i kratt og småskog. Den hvite fargen antyder at den bestøves av nattaktive insekter.