skip to Main Content

Myggblom
Hammarbya paludosa
Myggblom er den minste av orkidéene våre. Den blir bare blir 5-10 cm høy, og vokser på torvmosemyr som er mer eller mindre grunnvannspåvirket.
Dette er en av de orkideene som tåler sure forhold best. Få mennesker har sett den, den er for liten og uanselig til å bli lagt merke til, og den er heller ikke vanlig. Men på enkelte myrer opptrer myggblom i stort antall, og da avslører den seg med sin gulgrønne farge, som bryter med de andre fargene i mosedekket. Man må legge seg ned på kne i myra for å kunne nyte synet av denne dvergen blant orkidéene.

Back To Top