skip to Main Content
Korallrot
Corallorhiza trifida
Korallrot (10-15 cm) vokser i fuktige myrdrag og langs bekker og innsjøer. Den mangler blad, og selv om stengelen er gulgrønn og inneholder litt klorofyll, er den helt avhengig av å leve i symbiose med en sopp-partner.
Selv om den ikke er særlig krevende når det gjelder voksested, finner en den ikke på de mest næringsfattige stedene. Korallrot er ikke spesielt sjelden, men den unngår ofte å bli oppdaget.