skip to Main Content
Knerot
Goodyera repens
Knerot er en typisk barskogsorkidé, vanligvis 15-20 cm høy. Den vokser på tørr skogbunn, men ikke på de mest næringsfattige stedene. Blomstene er små og hvite, og sitter mange sammen i et aks.
I noen områder langs Haldenvassdraget er knerot en nokså vanlig plante, f.eks. i granskogene ved Øymarksjøen nord for Øymark kirke, mens den har mer spredte forekomster andre steder. Oftest finner en bare et fåtall blomstrende planter på samme sted, men iblant dekker den et større område av skogbunnen, og er da lettere å oppdage.