skip to Main Content
Huldreblom
Epigogium aphyllum
Huldreblom har som navnet sier noe mystisk og huldreaktig over seg. Den mangler helt klorofyll, i likhet med et par andre av vår orkideer, og er dermed helt avhengig av å leve i samliv med en sopp-partner. Det er en nesten uvirkelig opplevelse å oppdage denne 15-20 cm høye, hvitgule og bladløse orkideen med de store blomstene.
Men sannsynligheten for å få se den er svært liten, da huldreblom vanligvis lever et underjordisk liv sammen med sopp-partneren sin, og bare blomstrer en sjelden gang, kanskje hvert 20. år. Selv om den er funnet en del steder i Norge, er den på 80 % av stedene bare observert en enste gang. Den foretrekker gammel barskog og blandingsskog på kalkholdig grunn. I Østfold er den bare funnet to steder, siste gang i 2002. Begge stedene ligger i Marker. Huldreblom er fredet etter naturmangfoldloven, og står på Norsk Rødliste i kategorien sårbar.