skip to Main Content
Grov nattfiol
Platanthera chlorantha
Grov nattfiol er som navnet antyder en større og grovere utgave av nattfiol. Den er mer kalkkrevende, og vokser gjerne mer skyggefullt enn nattfiol. Blomstene er også noe grønnere, og de har heller ikke så sterk lukt som hos nattfiol.
Et godt kjennetegn er at de to støvknappene inne i blomsten ikke sitter parallelt (se bildet), slik de gjør hos nattfiol. På grunn av gjengroing i kulturland-skapet er grov nattfiol nå vanligere enn nattfiol mange steder, men langs Haldenvass-draget er fortsatt nattfiol vanligst av de to artene.