skip to Main Content
Flekkmarihand
Dactylorhiza maculata maculata
Dette er trolig den vanligste orkideen i området, og finnes mange flere steder enn utbredelseskartet antyder. Den vokser på grasmyr, og iblant på fuktige skogsenger.
I motsetning til de fleste orkideer, har den små krav til voksestedet, og trenger ikke kalk for å trives. Som navnet antyder, er bladene overstrødd med brunaktige flekker.