skip to Main Content
Engmarihand
Dactylorhiza incarnata
Engmarihand opptrer i mange former, og danner ofte hybrider med andre orkideer innenfor marihand-slekten. Artsbestemmelsen kan derfor være vanskelig. Den hører hjemme på kalkmyrer og fuktige enger, og er ikke uvanlig i Norge.
Den er imidlertid sjelden i vårt distrikt, hvor den er funnet ved Kolbjørnsviksjøen, i tilknytning til skjellsandbankene på vestsida av innsjøen. Det er også funnet planter ett sted i Fjella-området sørvest for Ørje som ligner på denne arten. Kanskje kan det være en hybrid mellom engmarihand og smalmarihand.