skip to Main Content
Breiflangre
Epipactis helleborine
Breiflangre vokser vanligvis i tørr, næringsrik skog og kratt. Iblant finnes den i tette bar- eller løvskoger, og på voksesteder med lite lys blir blomstene blasse, nesten gulgrønne i fargen.
Breiflangre vokser spredt i Sør-Norge, og er sjelden i Østfold. I vår distrikt er den funnet i de frodige klebersteinsområdene i Marker, og er også registrert på skjellsand ved Kolbjørnsviksjøen. Den blir normalt 20-30 cm høy, men kan iblant bli opp til 70 cm. Breiflangre produserer narkotiske stoffer som tiltrekker og doper ned insekter som bestøver planten.