skip to Main Content

Bildebingo Merkekart

1 Oppgavepoeng
Medalje for fullført oppgave
Merkekartet viser de merkene som hver enkelt tømmerkjøper hadde. Merket ble påslått med en merkeøks, figurøks. Merkekartet av papir er festet til et stykke tøy. Merkekartet har 135 merker som fordeler seg på 135 eiere. Merkene er avtegnet med en lys oransjebrun farge innenfor avdelte felt. Hvert felt representerer det firmaet eller den personen som eier merket.

1 Required Step

  • Complete Merkekart Haldenvassdragets Kanalmuseum 1 time

People who have earned this: