Du sitter fast i tidsmaskinen. Den enste måten å komme videre på er ved å telle antall stoller som eri tidsmaskinen