skip to Main Content

Bonuspremie

Dersom du har klart 20 oppgaver kan du bytte inn poeng i gratis is.

NB! Bonuspremier teller ikke som poeng til hovedpremie.