skip to Main Content
Bildebingo Merkekart
Merkekartet viser de merkene som hver enkelt tømmerkjøper hadde. Merket ble påslått med en merkeøks, figurøks. Merkekartet av papir er festet til et stykke tøy. Merkekartet har 135 merker som fordeler seg på 135 eiere. Merkene er avtegnet med en lys oransjebrun farge innenfor avdelte felt. Hvert felt representerer det firmaet eller den personen som eier merket.